Thứ năm, 17/10/2019 - 14:27

Yên Bái:

Công ty xi măng Yên Bình bị phạt gần 400 triệu đồng

Dân trí

Tổng cục Môi trường xử phạt Công ty cổ phần xi măng Yên Bình (Yên Bái) gần 400 triệu đồng và buộc công ty phải lắp đặt thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục đối với lò nung clinker, thiết bị nghiền và thiết bị làm nguội clinker.

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa công khai kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần xi măng Yên Bình ( trụ sở tại Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Công ty này bắt đầu hoạt động từ năm 2008 với công suất thiết kế 750.000 tấn clinker/năm, tương đương 910.000 tấn xi măng/năm; lượng nước sử dụng trung bình khoảng 760 m3/ngày đêm từ nguồn nước mặt hồ Thác Bà do công ty tự khai thác.

Kết luận thanh tra cho biết, công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho Nhà máy xi măng Yên Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái xác nhận thực hiện các nội dung đã đưa ra trong bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi Mông Sơn 1 và mỏ đá sét Hợp Minh.

Công ty xi măng Yên Bình bị phạt gần 400 triệu đồng - 1

Nhà máy xi măng Yên Bình (Báo Yên Bái).

Công ty đã thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ, tuy nhiên thực hiện chưa đầy đủ vị trí, tần suất giám sát đối với chất thải tại nhà máy theo quy định. Chưa thực hiện việc xây lắp hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với quy trình xử lý theo nội dung cam kết trong bản đăng ký tiêu chuẩn môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

Mặc dù có thiết bị, biện pháp xử lý bụi thải phát sinh từ quá trình sản xuất Clinker, xi măng nhưng lại chưa có thiết bị, biện pháp xử lý các thành phần ô nhiễm khác trong khí thải như CO, NO,…

Từ những vi phạm đó, Tổng cục Môi trường đã ra quyết định xử phạt với số tiền gần 400 triệu đồng. Đồng thời buộc công ty phải lắp đặt thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (đối với lò nung clinker, thiết bị nghiền và thiết bị làm nguội clinker) theo quy định.

Trong quá trình hoạt động, công ty nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, báo cáo ĐTM và nội dung trong giấy phép xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Bên cạnh việc phải xây lắp hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung theo cam kết, Tổng cục Môi trường còn yêu cầu doanh nghiệp này xây lắp, có biện pháp, thiết bị xử lý khí thải phù hợp, đặc biệt là các thành phần ô nhiễm khác trong khí thải nhà máy xi măng như CO, NO.

“Hệ thống xử lý khí thải phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo khí thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải cho phép trước khi thải ra môi trường”-kết luận nêu rõ.

Đồng thời, lắp đặt thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định đối với lò nung clinker, thiết bị nghiền và thiết bị làm nguội clinker.

Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục phải được các cơ quan có chức năng hiệu chuẩn, kiểm định theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính khoa học và phải được truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái để theo dõi, giám sát.

Thế Kha