Thứ ba, 08/01/2019 - 15:48

Cục Thuế Thanh Hóa xin 700 triệu đồng để động viên cán bộ

Dân trí

Để hỗ trợ cán bộ Cục Thuế cố gắng hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN), Cục Thuế Thanh Hóa đã có tờ trình về việc xin tỉnh hỗ trợ kinh phí cho ngành Thuế với số tiền 4,5 tỷ đồng; trong đó có 700 triệu đồng để động viên cán bộ công chức.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 2/1/2019, ông Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa ký tờ trình số 11/TTr-CT xin UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí.

Cục Thuế Thanh Hóa xin 700 triệu đồng để động viên cán bộ - Ảnh 1.

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung tờ trình của Cục Thuế Thanh Hóa nêu rõ: Trong điều kiện kinh phí, phân bổ dự toán chi hành chính năm 2019 theo định mức bình quân Tổng cục Thuế cấp cho Cục Thuế Thanh Hóa chưa được 19 triệu đồng/cán bộ biên chế, trong quá trình triển khai công tác thu NSNN gặp rất nhiều khó khăn.

Để động viên Cục Thuế tiếp tục cố gắng hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN, đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho ngành Thuế số tiền 4,5 tỷ đồng, nhằm mục đích phối hợp với các ngành, các cấp triển khai công tác thu NSNN và động viên khen thưởng kịp thời những tập thể và cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu.

Đề xuất hỗ trợ của Cục Thuế Thanh Hóa để sử dụng vào việc hỗ trợ kinh phí triển khai 2 đề án thực hiện tại 27 huyện thị, thành phố, như: Đề án “Giám sát khai thuế đối với hoạt động khai thác, tiêu thụ cát và đá tự nhiên tại các huyện, thị xã, thành phố” và Đề án “Tăng cường quản lý chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh”, theo chỉ đạo của UBND tỉnh với số tiền 2 tỷ đồng.

Hỗ trợ 300 triệu đồng cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; hỗ trợ 700 trăm triệu đồng động viên cán bộ công chức; hỗ trợ 700 triệu đồng công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ thu năm 2019 và đôn đốc thu NSNN theo QĐ số 2273/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và hỗ trợ 800 triệu đồng công tác phối hợp lập và phân bổ dự toán năm 2020.

Cục Thuế Thanh Hóa xin 700 triệu đồng để động viên cán bộ - Ảnh 2.
Cục Thuế Thanh Hóa xin 700 triệu đồng để động viên cán bộ - Ảnh 3.

Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận chỉ rõ những tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của nhiều Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, chưa chủ động, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, thực hiện triệt để nguồn thu thuế công thương nghiệp trên địa bàn.

Việc triển khai, thực hiện một số trình tự, thủ tục xác định mức thu, điều chỉnh mức thu đối với hộ kinh doanh trên địa bàn còn sai sót, chưa đảm bảo quy định của Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Nợ đọng thuế công thương nghiệp tại một số địa phương lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng đã kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan, trong đó chủ yếu là cán bộ, công chức ngành thuế.

Trần Lê