Thứ sáu, 20/10/2017 - 06:06

Đà Nẵng triển khai nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

Dân trí

Chiều 19/10, UBND TP Đà Nẵng và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPOST) tổ chức triển khai nhận hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân và chuyển, nộp cho cơ quan thẩm quyền của thành phố; nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan thẩm quyền thành phố và chuyển trả kết quả cho tổ chức, công dân qua dịch vụ bưu chính công ích khi tổ chức, công dân có yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

VNPOST cũng tổ chức các đại lý dịch vụ công trực tuyến tại các bưu cục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để thực hiện một số khâu trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng.

Cụ thể, VNPOST thay mặt tổ chức, công dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính cho cơ quan thẩm quyền trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng đối với các thủ tục hành chính triển khai trực tuyến ở mức 3 và mức 4 như quy trình đã được thiết lập sẵn.

UBND TP Đà Nẵng và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn TP Đà Nẵng
UBND TP Đà Nẵng và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn TP Đà Nẵng

Mới nhất