Thứ sáu, 13/03/2020 - 20:44

Điều chỉnh giảm 282 tỷ đồng tại dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Dân trí

Tổng mức đầu tư của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2018-2012 là hơn 3.085 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, giảm 282 tỷ đồng so với phê duyệt năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 366/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, chủ đầu tư dự án là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều chỉnh giảm 282 tỷ đồng tại dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - 1

Thu thập thông tin dân cư (Ảnh minh hoạ).

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, được triển khai và quản lý tập trung tại Bộ Công an, bao gồm: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật; thuê hạ tầng truyền dẫn; xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý Nhà nước và các yêu cầu chức năng, nghiệp vụ của ngành Công an phục vụ thu thập, cập nhật thông tin; tổ chức thu thập, tạo lập và chuyển đổi dữ liệu dân cư và cấp số định danh cá nhân cho công dân,…

Tổng mức đầu tư của dự án sau thuế là hơn 3.085 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2021.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an căn cứ chủ trương đầu tư, khẩn trương thực hiện các quy trình quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo quy định, đạt mục tiêu.

Trong quá trình thiết kế chi tiết, Bộ Công an thực hiện rà soát, tận dụng các nền tảng kỹ thuật công nghệ, hạ tầng dùng chung, cập nhật các chính sách, đơn giá để điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí đủ vốn còn lại của dự án trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức thu thập, cập nhật và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quyết định số 366/QĐ-TTg thay thế Quyết định 2083/QĐ-TTg ban hành năm 2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo Quyết định 2083, tổng mức đầu tư của dự án sau thuế là 3.367 tỷ đồng; nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Tập đoàn Viễn thông Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng ứng vốn thực hiện dự án. Lộ trình hoàn trả sẽ được thống nhất giữa các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án trong 2 năm (2016 - 2017).

Như vậy dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư với số tiền 282 tỷ đồng.

“Không được chủ quan, nóng vội dẫn đến gây lãng phí”

Tại hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngày 12/3, Bộ Công an cho biết công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện “quét” khoảng 80 triệu Phiếu thu thập thông tin dân cư tại 59/63 tỉnh, thành phố trên cả nước; một số địa phương còn lại sẽ thực hiện chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu.

Các nội dung công việc quan trọng khác cũng đã được gấp rút thực hiện như: xây dựng dự thảo phương án nhập liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng hệ thống phần mềm, quy trình kết nối giữa hệ thống Căn cước công dân với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, bố trí nhân lực tại công an các cấp, nhất là việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã để phục vụ công tác triển khai dự án tại cơ sở…

Điều chỉnh giảm 282 tỷ đồng tại dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - 2

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bộ Công an).

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị ban chỉ đạo và công an các đơn vị, địa phương phải thống nhất nhận thức về tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy nhanh xây dựng hoàn thiện các thủ tục pháp lý phục vụ việc triển khai, vận hành, khai thác, quản trị.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý các đơn vị trong quá trình tiến hành các bước thực hiện dự án phải đảm bảo tiến độ, làm theo đúng quy định của pháp luật, không được chủ quan, nóng vội dẫn đến vi phạm và gây lãng phí.

Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải bảo đảm chính xác và được cập nhật thường xuyên. Đồng thời nghiên cứu xây dựng các phương án kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ, ngành khác đảm bảo an toàn và bảo mật.

Thế Kha