Thứ năm, 12/03/2020 - 09:48

Doanh nghiệp nộp 1,3 tỷ tiền phạt, “hứa” làm xong hệ thống xử lý nước thải

Dân trí

Công ty cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà (xã Tân Bình, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã nộp phạt số tiền 1,3 tỷ đồng do “dính” hàng loạt vi phạm về môi trường.

Thông tin từ Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi trường) cho biết Công ty cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà (xã Tân Bình, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã nộp phạt đầy đủ số tiền 1,3 tỷ đồng do “dính” hàng loạt vi phạm về môi trường.

Trong báo cáo gửi tới Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành ở tỉnh Thái Bình, công ty này cũng khẳng định đã khắc phục xong các vi phạm mà Tổng cục Môi trường đã phát hiện ra tại Khu công nghiệp TBS Sông Trà.

Đồng thời “hứa” chậm nhất tới ngày 30/7/2020 sẽ hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp. “Đây là nội dung quan trọng nhất mà họ phải làm, phải khắc phục theo kết luận thanh tra”- đại diện Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc cho hay.

Doanh nghiệp nộp 1,3 tỷ tiền phạt, “hứa” làm xong hệ thống xử lý nước thải - 1

Khu công nghiệp TBS Sông Trà (xã Tân Bình, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Theo kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường mà Dân trí đã phản ánh, Công ty cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3-5 lần theo quy định tại Nghị định số 155/2016 của Chính phủ; không thực hiện một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.

Cụ thể là không xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom và thoát nước thải tách riêng hệ thống thu gom và thoát nước mưa; không lập báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý môi trường và công trình bảo vệ môi trường; không được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu đối với các công trình khi đưa vào sử dụng. Không có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định (đối với Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp và hỗ trợ khu công nghiệp Sông Trà tại xã Tân bình) theo quy định.

Doanh nghiệp cũng không thực hiện việc kê khai chứng từ chất thải nguy hại theo quy định. Trong quá trình chuyển giao chất thải nguy hại năm 2017-2018, công ty không kê khai các liên chứng từ chất thải nguy hại số 1, không thực hiện tích các liên chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại còn lại và trên các liên chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại không ghi chức danh của đại diện chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

Mặc dù Tổng cục Môi trường yêu cầu chậm nhất là ngày 31/10/2019 phải hoàn thành, đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp và không được phép tiến hành thêm các dự án đầu tư thư cấp vào khu công nghiệp khi chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng doanh nghiệp này đã không thực hiện được.

Thế Kha