Thứ ba, 24/03/2020 - 17:32

Quảng Ngãi:

Huyện đảo Lý Sơn giải thể chính quyền cấp xã

Dân trí

Thực hiện Nghị quyết 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Quảng Ngãi sáp nhập 2 huyện Tây Trà và Trà Bồng, thành lập thị xã Đức Phổ. Đồng thời giải thể chính quyền cấp xã của huyện Lý Sơn.

Ngày 24/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo công bố việc thành lập huyện Trà Bồng mới, thành lập thị xã Đức Phổ, và giải thể chính quyền cấp xã của huyện Lý Sơn. Đây là những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Nghị quyết này, tỉnh Quảng Ngãi nhập toàn bộ 339 km2 diện tích tự nhiên,  dân số 20.168 người của huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng. Sau khi sáp nhập, huyện Trà Bồng mới có 16 đơn vị hành chính cấp xã với diện tích trên 760 km2, quy mô dân số 53.379 người.

Đối với huyện Lý Sơn, tiến hành giải thể 3 xã hiện tại là xã An Bình, An Hải và An Vĩnh. Sau khi giải thể chính quyền cấp xã, huyện Lý Sơn là địa phương duy nhất của Quảng Ngãi không có cấp xã.

Huyện đảo Lý Sơn giải thể chính quyền cấp xã - 1
Huyện đảo Lý Sơn giải thể chính quyền 3 xã để trở thành chính quyền một cấp

Nghị quyết số 867 cũng quyết định thành lập thị xã Đức Phổ với 8 phường. Thị xã Đức Phổ được thành lập trên cơ sở toàn bộ 372,76 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 150.927 người của huyện Đức Phổ. Các đơn vị hành chính mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2020.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Hào cho biết, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thiện các phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Trong đó, ngày mai (25/3), huyện Lý Sơn sẽ công bố quyết định giải thể chính quyền cấp xã, huyện Trà Bồng (mới) sẽ công bố quyết định sáp nhập huyện vào ngày 31/3.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quyết định thành lập thị xã Đức Phổ chỉ công bố trong nội bộ để đi vào hoạt động. Sau đó, khi dịch Covid-19 được khống chế, tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét tổ chức lễ với quy mô cấp tỉnh.

 Quốc Triều

Mới nhất

Đáng quan tâm