Thứ bảy, 17/08/2019 - 21:40

Thanh Hoá:

Huyện Quảng Xương được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Dân trí

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Chiều ngày 17/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố và đón Bằng công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018.

Trong những năm qua, huyện Quảng Xương đã phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; năm 2018, giá trị sản phẩm thu được bình quân 1 ha đất trồng trọt đạt 104 triệu đồng; 1 ha đất nuôi trồng thủy sản đạt 220 triệu đồng.

Đồng thời, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân từ năm 2011 đến năm 2018 đạt 14,3%, tăng 2,5% so với giai đoạn 2005-2010; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,8% năm 2010 xuống còn 3,25% năm 2018.

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và duy trì ổn định...

Với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM, ngày 10/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018 và trao tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Quảng Xương bức tranh Bác Hồ kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn.

Huyện Quảng Xương được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới - 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018.

Theo ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thì địa phương này có số đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất cả nước, với 573 xã thuộc đối tượng xây dựng NTM.

Đến nay, tại Thanh Hóa đã có 2 huyện, 312 xã và 799 thôn, bản đạt chuẩn NTM; số xã đạt chuẩn NTM đã vượt mục tiêu 50% đến năm 2020; bình quân toàn tỉnh đạt 16,54 tiêu chí/xã, tăng 11,84 tiêu chí so với năm 2010.

Giai đoạn 2016 - 2018, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa theo GRDP đạt 11%; năm 2018 đạt 15,16% và 6 tháng đầu năm 2019 đạt 22,18%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh đều có chuyển biến tiến bộ...

Sau gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Quảng Xương là một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM. Đến nay, huyện Quảng Xương đã có 29/29 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Huyện Quảng Xương phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo theo tiêu chí NTM; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng/người/năm.

Duy Tuyên