Thứ năm, 13/02/2020 - 13:51

Kiểm tra đột xuất về bảo vệ môi trường với các cơ sở có tính chất mùa vụ

Dân trí

Phó Tổng cục trưởng Môi trường Hoàng Văn Thức yêu cầu triển khai kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất có tính chất mùa vụ như nhà máy sản xuất mía đường, tinh bột sắn…

Tại cuộc họp về chương trình công tác năm 2020 hôm qua (12/2), bà Dương Thị Thanh Xuyến - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi trường) cho biết sẽ đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về môi trường và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc.

Đồng thời triển khai công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường. Tổ chức ứng phó, phối hợp ứng phó kịp thời đối với sự cố môi trường; xử lý và giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc còn tổ chức triển khai các đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy theo yêu cầu của Thủ tướng Chỉnh phủ.

Kiểm tra đột xuất về bảo vệ môi trường với các cơ sở có tính chất mùa vụ - 1

Ông Hoàng Văn Thức - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Hoàng Văn Thức - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường yêu cầu đơn vị này tăng cường việc quản lý nhà nước theo chiều sâu trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. 

Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc cần tiếp tục đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học nhằm ứng dụng vào thực tế; phối hợp với các đơn vị (Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường; Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường) rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về công tác bảo vệ môi trường của từng địa phương, cơ sở dữ liệu các cơ sở được thanh tra kiểm tra.

Đối với công tác thanh, kiểm tra đột xuất, ông Thức yêu cầu xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất có tính chất mùa vụ như nhà máy sản xuất mía đường, tinh bột sắn,…

Yêu cầu các chủ dự án hoàn thiện và nâng cấp, bảo trì các hệ thống xử lý chất thải khi công trình đã đi vào hoạt động, định kỳ 3 - 5 năm, tránh để xảy ra sự cố môi trường.

Trong hoạt động kiểm tra, giám sát phải chú ý cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, tiếp tục tham mưu việc triển khai sớm hoạt động giám sát môi trường theo định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường các kết quả và kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản lý của đơn vị đối với địa bàn.

Thế Kha