Thứ tư, 26/09/2018 - 10:13

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dân trí

Lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình sáng 26/9 diễn ra với nghi thức đặc biệt khi dải băng đen được buộc lên Quốc kỳ để tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.


5h50, đội nghi lễ mang cờ Tổ quốc tiến ra quảng trường Ba Đình.

5h50, đội nghi lễ mang cờ Tổ quốc tiến ra quảng trường Ba Đình.


Mọi hoạt động trên quảng trường tạm dừng, rất nhiều người dân có mặt tại đây hướng về cột cờ trong nghi thức trang trọng.

Mọi hoạt động trên quảng trường tạm dừng, rất nhiều người dân có mặt tại đây hướng về cột cờ trong nghi thức trang trọng.


Ba chiến sĩ tiến về cột cờ thực hiện nghi thức treo cờ rủ.

Ba chiến sĩ tiến về cột cờ thực hiện nghi thức treo cờ rủ.

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 4

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 5


Dải băng đen được buộc lên Quốc kỳ.

Dải băng đen được buộc lên Quốc kỳ.


Quốc kỳ dần được kéo lên trong nền nhạc Quốc Ca.

Quốc kỳ dần được kéo lên trong nền nhạc Quốc Ca.


Tất cả những người có mặt trên quảng trường Ba Đình đều hướng về cột cờ.

Tất cả những người có mặt trên quảng trường Ba Đình đều hướng về cột cờ.


Quốc kỳ được kéo lên vị trí 2/3 cột cờ thay vì kéo lên đỉnh cột cờ như mọi ngày.

Quốc kỳ được kéo lên vị trí 2/3 cột cờ thay vì kéo lên đỉnh cột cờ như mọi ngày.

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 10

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 11


Đội nghi lễ tiến qua cổng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết thúc lễ thượng cờ rủ.

Đội nghi lễ tiến qua cổng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết thúc lễ thượng cờ rủ.


Cờ rủ trên quảng trường Ba Đình và trên nhà Quốc hội trong sáng 26/9 - ngày đầu tiên trong hai ngày quốc tang.

Cờ rủ trên quảng trường Ba Đình và trên nhà Quốc hội trong sáng 26/9 - ngày đầu tiên trong hai ngày quốc tang.

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 14

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 15

Hữu Nghị