Thứ sáu, 16/10/2020 - 11:01

Ông Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Dân trí

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khoá XX đã bầu ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - 1

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo kết quả công bố, vào chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 54 người.

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Kết quả, 13 người đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ông Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - 2

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, trong một lần xuống với người dân.

Theo đó, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XIX, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Hồ Quốc Dũng (54 tuổi, quê xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), có trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật - cao cấp lý luận chính trị. Ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định 2 nhiệm kỳ liên tục 2011-2016, 2016-2021.

Đại hội cũng bầu ông Nguyễn Phi Long (44 tuổi), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016-2021, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX.

Ông Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - 3
Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Riêng ông Lê Kim Toàn (55 tuổi), Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định khóa XIX, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX.

Ông Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - 4

Ông Lê Kim Toàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX gồm 10 người; ông Trần Văn Thọ được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. 

Doãn Công