Thứ hai, 09/12/2019 - 19:59

Ông Trần Thanh Mẫn: “Mỗi cán bộ Mặt trận phải luôn thuộc bài và làm đúng vai”

Dân trí

Ngày 9/12, tại thành phố Cần Thơ, UB Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương năm 2019.

Ông Trần Thanh Mẫn: “Mỗi cán bộ Mặt trận phải luôn thuộc bài và làm đúng vai” - 1
Quang cảnh hội nghị

 Theo báo cáo, năm 2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương Cụm thi đua, đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Thành ủy, HĐND, phối hợp với UBND triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2019 của Mặt trận các địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, công tác nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế các điểm nóng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì đã hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư tiếp tục đi vào cuộc sống và gắn bó với nhân dân, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng.

Hoạt động chăm lo cho người nghèo tiếp tục được tăng cường; Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" số tiền ủng hộ được hơn 877 tỷ đồng…

Ông Trần Thanh Mẫn: “Mỗi cán bộ Mặt trận phải luôn thuộc bài và làm đúng vai” - 2
Ông Trần Thanh Mẫn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trong năm 2019, ông Trần Thanh Mẫn -Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, MTTQ 5 thành phố luôn thể hiện trách nhiệm là đơn vị đầu tàu trong cả nước khi luôn quyết tâm, quyết liệt và có nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, kiểu mẫu để các địa phương khác trong cả nước để vận dụng, học tập, nhân rộng. Từ đó góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương cũng như cả nước trong năm 2019.

Ông Mẫn cũng cho biết: 5 thành phố đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quy mô, bài bản, sáng tạo, hiệu quả rõ nét; công tác chăm lo cho người nghèo tiếp tục được tăng cường; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được 5 thành phố triển khai quyết liệt, huy động sự vào cuộc của nhân dân trong giám sát, phản ánh các vụ việc tham nhũng, lãng phí tại địa phương; công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ Mặt trận các cấp được được tăng cường, hiệu quả hơn.

“Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tại địa phương tới hoạt động của Mặt trận ngày càng được nâng lên. Đây là cơ sở để hoạt động của Mặt trận ngày càng đi đến thắng lợi”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát huy trách nhiệm là các đơn vị đầu tàu trong hệ thống MTTQ cả nước, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị: “Trong năm 2020, Mặt trận các cấp trong 5 thành phố cần triển khai quyết liệt Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.  Từ đó, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phải tạo được nhiều điểm sáng trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Mỗi cán bộ Mặt trận phải luôn thuộc bài và làm đúng vai”. 

Phạm Tâm