Thứ sáu, 23/10/2020 - 14:24

Bình Định:

Phó phòng Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định bị giáng chức vì nhận tố cáo

Dân trí

Lãnh đạo Ban Giải phóng mặt bằng (GPMB) tỉnh Bình Định đã thống nhất không bổ nhiệm lại chức Phó trưởng Phòng GPMB tỉnh đối với ông Trần Quốc Trầm do làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan.

Phó phòng Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định bị giáng chức vì nhận tố cáo - 1
Kết luận xử lý tố cáo của công dân đối với vi phạm của ông Trần Quốc Trầm, Phó trưởng phòng Phòng GPMB tỉnh Bình Định.

Ngày 23/10, ông Đào Văn Khôi, Trưởng Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định, cho biết ông vừa ký quyết định kết luận việc xác minh nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Kim Chung (ở thôn Bình Long, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) đối với một số cán bộ của Ban trong quá trình thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ bồi thường để xây dựng Khu tái định tại thôn An Long , xã Canh Vinh để xảy ra vi phạm, gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan.

Theo ông Khôi, việc bà Chung tố cáo ông Trần Quốc Trầm, Phó trưởng phòng Phòng GPMB tỉnh có 3 nội dung, trong đó có 2 nội dung tố cáo không đúng.

Riêng nội dung tố cáo cán bộ Ban tự ý đo đạc bổ sung diện tích 1.638,3 m2, đưa cho bà Chung ký vào hồ sơ kỹ thuật thửa đất, sau đó chỉ đạo hủy hồ sơ nêu trên mà không trao đổi, thống nhất với bà là đúng.

Tuy nhiên, sự việc nêu trên chưa xảy ra hậu quả vì hồ sơ kỹ thuật chưa được các bên liên quan ký xác nhận và cũng chưa thực hiện các thủ tục bồi thường.

Mặc dù chưa xảy ra hậu quả, nhưng đã ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và cơ quan. Vì vậy, lãnh đạo Ban đã tổ chức kiểm điểm các cá nhân trước tập thể Phòng GPMB. Đồng thời, phê bình nghiêm khắc các cá nhân, không để tái diễn các khuyết điểm như đã nêu.

Ông Khôi cũng cho biết, ông Trầm là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng đã đến thời điểm xét bổ nhiệm lại (ngày 1/11/2020). Tuy nhiên, với những vi phạm nêu trên và có xem xét đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của ông Trầm, lãnh đạo Ban đã thống nhất không thực hiện bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng phòng Phòng GPMB đối với ông Trầm.

Về nội dung liên quan tố cáo ông Phạm Thanh Ly, Phó thôn Bình Long, gặp bà Chung nói rằng ông Trầm bảo ông Ly "ra nhà bà cho ít nhiều để anh em ăn nhậu", ông Khôi cho biết nội dung tố cáo là không đúng vì ông Trầm khẳng định không biết nội dung nêu trên.

Trong khi đó, bà Chung không chứng minh được bằng chứng, thông tin liên quan đến nội dung tố cáo. Đồng thời, ông Ly cũng không phải là viên chức, người lao động của Ban GPMB tỉnh.

Doãn Công