Thứ sáu, 30/11/2018 - 17:10

Thanh Hóa phê bình nhiều lãnh đạo “quên” ngày Pháp luật Việt Nam

Dân trí

Mặc dù UBND tỉnh Thanh Hóa đã có giấy mời nhưng nhiều đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể không đến tham dự mà không có lý do.

Qua tìm hiểu của phóng viên, có 16 lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể ở Thanh Hóa là thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa nhưng không tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 được tổ chức sáng 9/11.

Nhiều lãnh đạo không tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 được tổ chức sáng 9/11.
Nhiều lãnh đạo không tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 được tổ chức sáng 9/11.

Bên cạnh đó, có 10 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật không tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai Luật tố cáo; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ được tổ chức ngày 12/11.

Về vấn đề nêu trên, bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký công văn gửi các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh này về việc chấn chỉnh kỷ luật tham dự Hội nghị.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 2158/STP-PBGDPL ngày 15/11, của Sở Tư pháp báo cáo danh sách đại biểu không tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 và Hội nghị quán triệt, triển khai Luật tố cáo, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ theo Giấy mời số 523/GM-UBND, Giấy mời số 524/GM-UBND ngày 6/11/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.


Bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký công văn truyền đạt ý kiến phê bình của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với các lãnh đạo không tham dự họp.

Bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký công văn truyền đạt ý kiến phê bình của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với các lãnh đạo không tham dự họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê bình một số thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh không tham dự Lễ mít tinh và Hội nghị nêu trên không có lý do.

Đồng thời, yêu cầu các thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và nâng cao ý thức kỷ luật tham dự Hội nghị, không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Trần Lê

Mới nhất