Thứ tư, 08/01/2014 - 16:00

TPHCM:

Thu hồi kinh phí chi vượt cho các doanh nghiệp công ích “lương khủng”

Dân trí

Trong vụ “lương khủng”, 4 doanh nghiệp công ích áp dụng mức lương tối thiểu 2.000.000 đồng/tháng tính đơn giá tiền lương năm 2012, từ đó tính ra kinh phí ngân sách chi cho các dịch vụ này. Trong khi đó, TP chỉ cho phép áp dụng mức lương tối thiểu không quá 1.512.500 đồng/tháng.

Thu hồi kinh phí chi vượt cho các doanh nghiệp công ích “lương khủng”
Việc áp dụng mức lương tối thiểu cao để tính đơn giá sản phẩm dẫn đến ngân sách phải chi cho các hoạt động công ích cao (ảnh: Trung Kiên)

Theo kết luận của UBND TP, việc áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn so với chỉ đạo của thành phố là sai phạm rất lớn của các doanh nghiệp công ích, dẫn đến kinh phí ngân sách phải chi cho hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích của các doanh nghiệp trên tăng cao.

Do đó, UBND TP vừa chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và các sở ngành liên quan tham mưu UBND TP điều chỉnh đơn giá, kinh phí thanh toán cho hoạt động công ích theo mức lương tối thiểu đã được UBND TP phê duyệt (giảm từ 2.000.000 đồng/tháng xuống còn 1.512.500 đồng/tháng) trong từng lĩnh vực để xác định số kinh phí phải thu hồi do điều chỉnh giảm mức lương tối thiểu.

Ngoài ra, thành phố cũng chỉ đạo Sở GTVT xem xét và tham mưu cho UBND TP điều chỉnh định mức bổ sung về chi phí duy tu bảo dưỡng công viên, dải phân cách; Hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới bộ đơn giá, định mức dành cho công tác duy tu lĩnh vực giao thông.

Thành phố yêu cầu Sở GTVT chấn chỉnh công tác quản lý duy tu giao thông, cầu, đường bộ; Ưu tiên lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu theo đúng quy định; Đảm bảo tính kinh tế khi xác định giá bê tông nhựa trong lập dự toán, quyết toán kinh phí duy tu; Hướng dẫn các Khu quản lý giao thông đô thị thực hiện thống nhất các chỉ tiêu trong nghiệm thu thanh toán khối lượng của công tác duy tu, bảo dưỡng công viên, cây xanh và dải phân cách.

Tùng Nguyên

Tin liên quan

Mới nhất