Thứ bảy, 05/09/2020 - 03:00

Từ tháng 9, ô nhiễm bụi mịn có xu hướng tăng lên

Dân trí

Ở miền Bắc, bắt đầu từ tháng 9, các thông số ô nhiễm trong không khí đặc biệt là bụi mịn PM2.5 sẽ có xu hướng tăng lên; các đợt ô nhiễm không khí nặng cũng có thể diễn ra.

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa công bố kết quả đo tại các trạm quan trắc không khí tự động liên tục ở các đô thị miền Bắc, miền Trung và miền Nam trong tháng 8/2020 cho thấy, hầu hết các đô thị đều có thông số bụi mịn PM2.5 (trung bình 24 giờ) nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên theo dõi diễn biến trong nửa cuối tháng 8, chất lượng không khí đã có dấu hiệu kém hơn so với đầu tháng.

Tại Hà Nội, thông số bụi mịn PM2.5 vẫn cao hơn so với các đô thị khác, tuy nhiên giá trị PM2.5 trung bình các trạm tại Hà Nội vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Từ tháng 9, ô nhiễm bụi mịn có xu hướng tăng lên - 1

Thống kê tỷ lệ AQI ngày các trạm tại Hà Nội trong tháng 8 cho thấy, số ngày chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình chiếm tỉ lệ trên 99% (mức tốt là 54,3% và trung bình là 45,4%).

Kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại các trạm đo của Hà Nội trong tháng 8 cho thấy, chỉ có tại trạm Hàng Đậu chỉ số ở mức kém trong ngày 27/8, toàn bộ các trạm khác chỉ số này dao động từ mức trung bình đến tốt.

Tại các khu vực khác nhau ở Hà Nội, chất lượng không khí có khác biệt khá rõ. Trong khi tại trạm Phạm Văn Đồng và trạm Hàng Đậu chất lượng không khí ở chỉ ở mức trung bình tất cả những ngày trong tháng 8 thì tại trạm Tân Mai chỉ số AQI đều ở mức tốt trong cả tháng.

“Theo quy luật hàng năm, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc, bắt đầu từ tháng 9, các thông số ô nhiễm trong không khí đặc biệt là bụi mịn PM2.5 sẽ có xu hướng tăng lên. Các đợt ô nhiễm không khí nặng cũng có thể diễn ra”- Tổng cục Môi trường dự báo.

Thế Kha