Thứ hai, 19/06/2017 - 18:00

Ủy ban Chứng khoán cử hơn 1.000 cán bộ đi đào tạo trong và ngoài nước

Dân trí

Trong 3 năm (từ 2013 - 2016) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cử trên 1.000 lượt công chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý; đào tạo bồi dưỡng công chức và công tác văn thư, lưu trữ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính, giai đoạn từ 1/1/2013 đến 31/12/2016.

Trong giai đoạn thanh tra, UBCKNN tổ chức một kỳ thi tuyển công chức vào năm 2013, đã tuyển dụng được 37 công chức, tiếp nhận 47 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng.

Qua kiểm tra 83 hồ sơ công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ trong giai đoạn thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện 2 công chức thiếu trình độ cao cấp lý luận chính trị, 43 công chức thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị, 5 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, 2 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C, 8 công chức thiếu chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo.

Đến thời điểm kiểm tra, Vụ Hợp tác Quốc tế và Vụ Giám sát thị trường chứng khoán có 4 phó vụ trưởng (vượt 1 người). Trong đó 1 phó vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế đang đi nước ngoài theo chế độ phu nhân ngoại giao và 1 phó vụ trưởng Vụ Giám sát thị trường chứng khoán đang xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng cho biết, hầu hết công chức lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu trình độ, nhưng vẫn còn 5 công chức giữ ngạch chuyên vin thiếu chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước.

Cũng trong giai đoạn thanh tra, UBCKNN đã cử trên một nghìn lượt công chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên theo thanh tra, việc cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng… được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định.

Đến thời điểm thanh tra, có 3 công chức được cử đi đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ ở Australia, sau khi học xong các công chức có đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân nhưng chưa được UBCKNN đồng ý do liên quan đến việc bồi thường kinh phí đào tạo.

Trước thực trạng trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBCKNN tổ chức kiểm điểm xác định trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân; đồng thời sắp xếp, bố trí đúng số lượng cấp phó vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế và Vụ Giám sát thị trường chứng khoán; rà soát, cử đi đào tạo, bồi dưỡng công chức còn thiếu tiêu chuẩn của chức danh được bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch về trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, quản lý hành chính nhà nước và quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu.

Quang Phong