Thứ sáu, 09/10/2015 - 08:00

Yêu cầu lập phương án phá dỡ phần vi phạm tòa nhà 8B Lê Trực

Dân trí

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản số 9476/SXD-TTr gửi UBND quận Ba Đình đề nghị xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực. Theo đó, quận Ba Đình sẽ yêu cầu chủ đầu tư lập phương án phá dỡ bộ phận công trình vi phạm theo quy định pháp luật.

Việc phá dỡ phải đảm bảo theo quy định tại Điều 25 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ theo các nguyên tắc: Bảo đảm an toàn trong quá trình phá dỡ, đảm bảo an toàn cho người và công trình lân cận; Bảo đảm vệ sinh môi trường; Việc phá dỡ phải được giám sát chặt chẽ để ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra.

Chủ đầu tư phải tự lập phương án tháo dỡ phần vi phạm
Chủ đầu tư phải tự lập phương án tháo dỡ phần vi phạm

Sau khi chủ đầu tư đưa ra phương án phá dỡ công trình vi phạm, UBND quận Ba Đình chỉ đạo phòng Quản lý đô thị quận xem xét có ý kiến bằng văn bản về phương án phá dỡ của chủ đầu tư.

UBND quận Ba Đình chỉ đạo phường Điện Biên phối hợp với đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình và các cơ quan liên quan áp dụng các biện pháp ngăn chặn để đình chỉ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực; Giám sát, đôn đốc chủ đầu tư trong quá trình phá dỡ bộ phận công trình vi phạm.

Trong trường hợp chủ đầu tư không trình phương án phá dỡ và thực hiện phá dỡ theo quy định tại Điều 25 Nghị định 180, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Ba Đình căn cứ Điều 24 Nghị định này để ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ theo quy định, chỉ định tổ chức tư vấn lập phương án phá dỡ, chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí lập phương án phá dỡ.

UBND quận Ba Đình chỉ đạo UBND phường Điện Biên xây dựng kế hoạch cưỡng chế, phá dỡ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 17 Nghị định 180.

Riêng về việc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm tại địa chỉ trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Ba Đình căn cứ các quy định của pháp luật, rà soát vi phạm, báo cáo kết quả gửi Sở Xây dựng để tổng hợp theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Quang Phong